نحوه مرجوعی کالا

https://13shop.ir/contact-us/

برای بازگرداندن کالا الزام است ابتدا موضوع را به تیم 13شاپ اطلاع دهید. برای تماس یکی از این دو روش را انتخاب کنید: 1 -با شماره 09351396079 با تیم 13شاپ تماس بگیرید 2 -از صفحه تماس با ما به با ما در اراتباط باشد. در ایمیل، درخواست خود را به همراه شماره فاکتور و علت بازگشت کالا ارسال بفرمایید تا تیم 13شاپ درخواست شما را بررسی کرده ممکن است از شما خواسته شود از محصول یا بسته خود که قصد بازگرداندن آن را دارید عکس ارسال نمایید و کمی تأمل نمایید تا مشکل شما بررسی شود. در صورت تأیید مرجوعی کالا ، زمان و روش بازگرداندن آن با شما هماهنگ می شود. بعد از تأیید و هماهنگی برای بازگرداندن کالا ، لطفا مشخصات خود شامل شماره فاکتور، شماره همراه و نام خود را به همراه محصول از روش های اعلام شده توسط امور مشتریان برای ما ارسال کنید.